1 Yıl Parça Garantisi 7/24 Telefon Desteği Orjinal Yedek Parça Garantisi Hesaplı ve Kaliteli Hizmet Kredi Kartı ile Kapıda Taksitli Ödeme

WEB SİTE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Bu web site NOKTA SERVİS HİZMETLERİ firmasınn bir alt kuruluşudur. Teknik servisimiz özel bir kuruluş olup markalardan bağımsız özel kombi, klima ve beyaz eşya servisi olarak mûşterilerine 7/24 hizmet vermektedir. Web sitemizde yer alan markaların yetkili servisi ya da yetkili bayisi değildir ve hiçbir bağlılığı yada yetkili servis ilişkisi bulunmamaktadır. Bu markalar ve logolar tescilli olup ilgili firmaya aittir. Başka bir deyişle ilgili markalardan ve logolardan bağımsız olarak garantisi olmayan ürünlere müşteri talebi doğrultusunda hizmet veren ÖZEL TEKNİK SERVİSTİR. Bu web sitemizde sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyenler bu web sitemizin kuruluşunun ÖZEL SERVİS OLDUĞUNU MARKALARDAN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU KABUL ETMEKTEDİRLER. Bu web sitesinin, markalann korunması hakkında Kanun Hükmündeki 12.maddeye uygun olarak hizmet sunmaktadır. İlgili madde; 56 sayılı KHK’nın 12. maddesinde, dürüstçe ve ticari veya sınaî konularıylailgili olarak kullanılmaları şartı ile üçüncü kişilerin; ad ve adresini, mal veyahizmetlerle ilgili cins, kalite, miktar, kullanım amacı, değer, coğrafi kaynak, üretimveya sunuluş zamanı veya diğer niteliklere ilişkin açıklamaların kullanılmasının,marka hakkı sahibi tarafından engellenemeyeceği hususu düzenlenmiştir.

Örneğin; spor aletlerinde kullanmak üzere marka olarak "Dinç" sözcüğünü tescil ettiren kişi, bir başka kişinin ürettiği spor aletlerinin üzerine "bu alet sizi dinç tutar" şeklinde slogan yazmasını engelleyemez. Çünkü burada "dinç" kelimesi bir açıklama şeklinde kullanılmıştır. Ancak bu kişireklâm sloganında yer alan "dinç" sözcüğünü marka sahibinin markasındaki "Dinç" sözcüğüne benzerşekilde yazması, aynı renk kompozisyonu içinde kullanması hâlinde marka hakkına tecavüz meydana gelir. Bkz. ARKAN, Marka Hukuku, C. II, s. 132; NOYAN, Erdal: Marka Hukuku, Ankara 2006, S.548-549

Bu web sitede sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler işbu "Hizmet ve Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Bu internet sitesini kullanan veya bu web site tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden kişiler, işbu "Hizmet Alan Sözleşmesinde yer alan hüküm ve şartlara ve bu web sitesindeki diğer talimatlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Hizmet Alanların burada yer alan şartlan kabul etmemesi halinde, bu internet sitesine erişmemeleri ve kullanmamaları ve kullanmaya başlamış olmaları halinde kullanımlarını derhal durdurmaları gerekmektedir. NOKTA SERVİS HİZMETLERİ işbu “Hizmet ve Kullanıcı Sözleşmesi" ve bu web sitemizdeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Hizmet Alanın sorumluluğundadır. Bu site değişiklikleri Hizmet Alanlara ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Hizmet Alanlar, bu web sitesinin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri peşinen kabul etmiş sayılır.

1.) TARAFLAR
152.) Tevfikbey mh Gökmen sk n:3 küçükçekmece/İstanbul adresinde kurulmuş olan bu web sitesi domain hakkını elinde bulunduran bu firma ( Bundan sonra “Hizmet Sunan* olarak anılacaktır.) İle Hizmetten Yararlanabilecek, Medeni hakları kullanmaya ehil gerçek veya tüzel kişiler arasında ( bundan sonra “Hizmet Alan” olarak anılacaktır.)akdedimiş sayılacaktır.

2.) SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme; Bazı bilgilerin ve hizmetlerin sağlanması amacıyla Hizmet Sunan’ın teknik servisi tarafından Hizmet Alan'a sunulan ve/veya Hizmet Alan tarafından talep edilen Hizmetlere iişkin şartları ve yükümlülükleri belirlemek amacıyla akdedilmiştir.

3.) TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a. Bu web adresinden Hizmet Alan tarafından Hizmet talep edilmesi halinde mücbir sebepler dışında talebin ulaştığı andan itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde Hizmet Sunan tarafından hizmet verilecektir.
b. Hizmet sunan tarafından sökülen veya Hizmet Alan tarafından Hizmet Sunan’ a teslim edilen ürünlerin onan mı teslimden itibaren en geç 20 iş günü içerisinde tamamlanarak teslim edilecektir.
c. Hizmet Sunan’ a teslim edilen ürünler ile ilgili Hizmet Alan ile iletişime geçildikten sonra Hizmet Alan 90 ( doksan ) gün içerisinde ürünü teslim almaz ise Hizmet Sunan aleyhine sorumluluk doğmayacaktır. Hizmet Sunan’ın işbu durumda ürünün veya Hizmet Alanın uğrayacağı herhangi bir zarardan sorumluluğu bulunmamaktadır.
d. Onarım için Hizmet Sunan'a teslim edien ürünler ile igili olarak Onarımın Ücretli olması halinde Onarım Bedelinin Hizmet Alana bildirilmesinden itibaren 7 ( yedi) gün içerisinde Hizmet Alan tarafından onay verilmez ise Onarım İşlemine başlanmayacakbr. O ana kadar ürünün teslim alınması, incelenmesi ve sair masraflar belgelendirilerek Hizmet Alan’dan talep edilecektir.
e. Garantisiz cihaz onarımında, onarım bedelinin 50 TL ( elli Türk Lirası ) ‘ ye kadar olması halinde Hizmet Alan’dan herhangi bir onay beklenmeksizin onarım gerçekleştirilerek Hizmet Sunan ücrete hak kazanacaktır.
f. Hizmet Alanlar, bu web sitesi üzerinden verilen hizmetin ÖZEL TEKNİK SERVİS' e ait olduğunu, yetkili servis olmadığını, sitede yer alan tescilli markalardan bağımsız hizmet sunduğunu kabul ederler.

4.) ÜCRETLENDİRME
a. Hizmet Sunan tarafından her işin niteliğine göre Ücretlendirme yapılacaktır.
b. Satış Fiyattan, iade alınan malzemelere takılan yedek parça ve işçilik bedeline uygun olarak 1 (bir) yıl garanti verilmesi hususu da dikkate alınarak saptanmaktadır.
c. Hizmet Alan’ın arızalı yedek parça/parçaları iade etmemesi halinde malzeme fiyatına %25 tutannca bedel eklenecektir,
d. Tespit edilen bedellere KDV sonradan eklenecektir.

5.) GARANTİ KAPSAMI VE SÜRESİ
Hizmet Alan’nın Hizmet Sunan teknik servisinden aldığı ücretli hizmetler 1 (bir) sene parça ve işçilik garantisi altındadır.

6.) SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Hizmet Sunan, işbu Sözleşmede ve bu sitedeki diğer talimatlarda dilediği zaman dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler işbu sitede yayınlandıktan tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Hizmet Sunan’ın ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Hizmet Alan, bu web sitenin hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

7.) BAĞLANTILAR
Site, içeriği Hizmet Sunan tarafından kontrol edilmeyen başka web sitelerine taşıyan bağlantılar içerebilir. Bağlantı verilmiş olan bu web siteleri, bu sözleşmede belirtilen gizlilik hükümlerinden farklı koşullar içerebilir. Bu web sitelerinin toplayabileceği kişisel bilgilerin derlenmesi, kullanımı veya ifşa edilmesinden Hizmet Sunan sorumlu değildir. Site kullanımı esnasında oluşabilecek herhangi bir hata, kesinti, bilgi naklinde gecikme, bilgisayar virüsü, hat ve elektrik arızası sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zarar, ziyan ve masraflardan Hizmet Sunan sorumlu değildir. Benzer biçimde başka sitelerden Hizmet Sunan’ın izni olsun ya da olmasın Siteye link verildiğinde de, bu tür linklerin kontrol edilememesinden kaynaklanan yapı nedeniyle Hizmet Sunan'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Hizmet alan yukarıda yer alan kural ve koşulları kayıtsız, şartsız anlamış ve kabul etmiştir.
©2022 - Sitede ismi geçen ve gösterilen logolar ilgili firmanın tesçilli logolarıdır . Özel Beyaz Eşya Servisi Olarak Hizmet Vermekteyiz...